Inschrijven Bewegingsschool BVMV Beerse 2017-2018

De bewegingsschool bij BVMV Beerse is bedoeld voor kinderen van 3 jaar tot 6 jaar.
We werken er rond hun algemene bewegingsvaardigheden en aan hun balvaardigheid (hoofd, voet, hand, …). De kinderen komen er ook in aanraking met verschillende sporten. 

Inschrijven kan voor een heel seizoen, 30 lessen (€90) of voor een 10 beurtenkaart (€45).
Via de mutualiteit kan u een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.
Kinderen met een UIT-pas zijn ook zeker welkom.

Onze startdag is op 9 september, hier kan je nog vrij komen proberen. Voor de speeljungel gaat dit door van 10u tot 11u en voor het speeleiland van 11u15 tot 12u15.

De inschrijving is pas volledig na betaling op rekeningnummer BE35 7360 3539 2637 met melding van bewegingsschool + naam.

Display volgorde: 
50